računovodski servis
Recite zbogom visokim cenam in gospodarski krizi! Sedaj si lahko tudi vi privoščite kvalitetne in cenovno ugodne računovodske storitve!

Vodenje osnovnih sredstev

Osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima poslovni sistem v lasti ali finančnem najemu. Uporablja se pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev in se bo po pričakovanjih uporabljal v več kot enem obračunskem obdobju. Med opredmetena osnovna sredstva tako štejemo razna zemljišča, zgradbe, proizvajalno opremo in drugo opremo, zato je vodenje osnovnih sredstev skorajda nujnost, za katero morate čim prej in čim bolje poskrbeti.

Osnovna sredstva so torej rezultat tehnološkega napredka ter jedro poslovanja podjetja. Predstavljajo njegovo dejavnost in so osnova za začetek poslovanja. Njihov nakup je zelo tehten in premišljen, saj v bilanci sestavljajo poseben del aktive. Ker se med poslovnimi procesi obrabijo, se stroškovno nadomeščajo preko amortizacije. Pomembno pa je, da so čim bolj izkoriščena, saj na tak način zmanjšamo delež stroškov sredstev v enoti učinka.

Naše delo je torej vodenje registra osnovnih sredstev. To počnemo kronološko, kar pomeni po datumu prejemov in odtujitev sredstev. Pravilnost evidentiranja osnovnih sredstev in prenašanje sredstev na poslovne učinke vpliva na izkazovanje uspešnosti poslovanja. Pravilno finančno vodena osnovna sredstva pomembno vplivajo na poslovne rezultate, zagotavljajo pa tudi informacijo o dejanskem stanju vašega podjetja.

Še vedno niste prepričani? Naj Vam olajšamo odločitev. Pridružite se našim zadovoljnim strankam in 1 mesec Vam bomo nudili celotne računovodske storitve brezplačno!