računovodski servis
Recite zbogom visokim cenam in gospodarski krizi! Sedaj si lahko tudi vi privoščite kvalitetne in cenovno ugodne računovodske storitve!

Vodenje glavne knjige

Knjigovodstvo je najstarejši del računovodstva in je s poslovnimi listinami podprto poslovanje podjetja. Vodenje glavne knjige tako pomeni temelj vašega podjetja. Glavna knjiga je namreč temeljna poslovna knjiga, v kateri so sistematsko prikazane spremembe stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov. Vse skupaj poteka na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, in sicer na določenih kontih v skladu z uveljavljenim kontnim planom.

Vodenje glavne knjige je za podjetje bistvenega pomena!

Za uspešno vodenje podjetja, odličnost v poslovanju in nastopu do konkurence so pravilno obračunane vse davčne obveznosti posledica le pravilnega in natančnega vodenja poslovnih knjig. Dobro vodenje knjig tako postane temeljna osnova dobrega poslovanja, knjigovodstvo pa nepogrešljivi del vsakega podjetnika.

Vodenje poslovnih knjig je torej dobesedno evidentiranje vseh poslovnih dogodkov. Zasebnik lahko vodi svoje knjige na dva načina, ročno ali računalniško. Pri ročnem vodenju knjig je njihova knjiga predpisana zgolj vsebinsko, pri računalniškem vodenju pa morajo izpisi zagotavljati predpisano vsebino poslovnih knjig.

Zagotovite si urejeno glavno knjigo!

Za uspešno vodenje vaših poslovnih dogodkov v glavno knjigo uporabljamo primerne računalniške programe. Seveda se vse skupaj spet deli, saj poznamo dvostavno in enostavno knjigovodstvo, a skrbi za takšne in drugačne delitve prepustite kar nam.

Vodenje glavne knjige tako zajema evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo, evidentiranje vseh poslovnih dogodkov po stroškovnih nosilcih, vodenje knjige izdanih in prejetih računov, obračun davka na dodano vrednost, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev, vodenje registra osnovnih sredstev, izvajanje izplačilnega prometa.

Še vedno niste prepričani? Naj Vam olajšamo odločitev. Pridružite se našim zadovoljnim strankam in 1 mesec Vam bomo nudili celotne računovodske storitve brezplačno!