računovodski servis
Recite zbogom visokim cenam in gospodarski krizi! Sedaj si lahko tudi vi privoščite kvalitetne in cenovno ugodne računovodske storitve!

Obračun plač

Obračun plač ni samo prenos denarja iz enega transakcijskega računa na drugega. Gre za veliko bolj zahtevno nalogo, saj zajema veliko podatkov, ki vplivajo na izračun. Izračun mesečnih plač je torej ena temeljnih nalog našega računovodskega servisa. Velikokrat se zaplete že pri osnovnih pojmih - poznate razliko med bruto in neto plačo? Kot smo že povedali, gre za veliko več kot za prenos transakcij, zato si je pametno za tovrstne storitve zagotoviti ustrezno pomoč.

Obračun plače ni le preprost izračun

42. člen ZD pravi, da mora delodajalec zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje dela. Plača pa je sestavljena iz več delov: osnovne plače, dela plače, ki je vezan na uspešnost, dodatkov, ki se določijo za posebne pogoje dela, razporeditev delovnega časa, ter plačila za poslovno uspešnost. Da pridemo do dokončne neto plače, je potreben poseben izračun.

V obračun plač spada torej priprava podatkov za obračun plač, dejanski obračun plač in izdelava plačilne liste. Potrebno je poudariti še to, da sem spadajo še obračuni jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve. Ne smemo pozabiti na obračun regresa za letni dopust. Za zasebnika je najpomembnejši mesečni obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Poskrbimo pa tudi za vsa ostala izplačila fizičnim osebam, kot so npr. avtorski honorarji, pogodbeno delo in podobno.

Prepustite obračun plač strokovnjakom!

Skratka naše delo je, da poskrbimo za vaše zaposlene, da bodo v skladu z zakonom redno prejemali mesečno plačilo za opravljeno delo. Z vsakim naročnikom bomo individualno našli najugodnejšo in najboljšo rešitev v zvezi z izplačili!

Še vedno niste prepričani? Naj Vam olajšamo odločitev. Pridružite se našim zadovoljnim strankam in 1 mesec Vam bomo nudili celotne računovodske storitve brezplačno!