računovodski servis
Recite zbogom visokim cenam in gospodarski krizi! Sedaj si lahko tudi vi privoščite kvalitetne in cenovno ugodne računovodske storitve!

Finančna poročila

V podjetjih, ki so zakonsko zavezana k mesečnemu ali trimesečnemu poročanju, je ključnega pomena hitra in natančna izdelava finančnih poročil. To v splošnem pomeni, da morajo v določenem obdobju zbrati in urediti finančne podatke, ter sestaviti primerno verodostojno in natančno besedilo. V finančna poročila se zajema izkaz uspeha, izkaz stanja, izkaz finančnih tokov…

Svojega poslovanja ne prepuščajte naključju!

Prednost našega računovodskega servisa je, da hitro in natančno uskladimo številke in tekste, zraven tega pa opravimo še natančno analizo teh podatkov, da nakažemo verodostojnost in zanesljivost vseh podatkov. Predvsem je naša prednost v tem, da pazimo, da ne pride do napak, saj vas te napake lahko stanejo poslovnega ugleda.

Hitra in natančna analiza finančnih poročil je temelj za načrtovanje prihodnosti vašega podjetja. Ta pa ne temelji le na subjektivnih mnenjih, ampak na podlagi finančnih kazalnikov, s katerimi potem določimo vaš položaj na trgu. S tem vam tudi pomagamo, da pridete do pravih virov financiranja. Ugotovimo lahko, ali ste upravičeni do raznih nepovratnih sredstev, pač glede na vašo podjetniško panogo ter razvoj podjetja.

Seveda pa ne izdelujemo le finančnih poročil, ampak poskrbimo tudi za vse ostale bilance, ki so nujno potrebne za delovanje vašega podjetja. Tako vemo vsi, da so vse gospodarske družbe, zadruge, društva ter samostojni podjetniki, nepridobitne agencije zasebnega prava ter proračunski uporabniki, po zakonu o gospodarskih družbah dolžne oddati letna poročila o delovanju podjetja.

Naše delo je, da poskrbimo, da bo vaše letno poročilo pripravljeno in oddano v zakonsko določenem roku. Seveda vas o vsem sproti obveščamo in seznanjamo, pa tudi spomnimo, če slučajno pozabite.

Še vedno niste prepričani? Naj Vam olajšamo odločitev. Pridružite se našim zadovoljnim strankam in 1 mesec Vam bomo nudili celotne računovodske storitve brezplačno!